Läänemaa vabaühenduste infokiri

Nr 02/2022                     07.03.2022

 
 
 

Kohaliku omaalgatuse programm on avatud 

 

Taotlusi saab esitada kuni 1. aprillini kell 16.30.  

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

  • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ja maksimaalne toetussumma on 2500 eurot;
  • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse ja maksimaalne toetussumma on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal! 

Lisainfo ja toetuse taotlemine: https://laanemaa.ee/kop/ 

 

Infopäev toimub juba 9. märtsil veebis, zoom keskkonnas algusega kell 14

Sihtasutus Läänemaa kodulehelt leiate registreerimisvormi ja zoom keskkonna lingi. 

Infopäev toimub sel aastal koos Raplamaaga. 

 

Palume kindlasti enda osalemine registreerida SIIN! 

 
Registreeru siin!
 

NULA inkubaator ootab ühiskonda muutvaid ideid

 

Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator NULA alustab juba seitsmendat hooaega ja ootab alates 1. märtsist kuni 1. aprillini ideid Eesti elu parandamiseks. Kolmel parimal algatusel, mis läbivad poole aastase inkubaatori, on võimalik saada idee elluviimiseks kuni 25 000 euro suurune stardikapital Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

Poole aasta pikkuse koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Inkubaatori fookus on idee testimisel ja arendamisel, lisaks õpitakse teenusedisaini, mõju mõõtmist, kommunikatsiooni ja rahastuse kaasamist. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all, eelmisel aastal olid mentorid sellistest tunnustatud ettevõtetest nagu Veriff, Pipedrive ja Playtech.

Kandideerimiseks tuleb lühidalt iseloomustada probleemi, mida lahendada soovitakse, ning kirjeldada oma ideed. Kasulik on leida endale ka mõni mõttekaaslane, sest idee arendamine meeskonnaga on kiirem ja tõhusam. Oma ettevõtet või organisatsiooni ei pea kandideerimise ajaks veel loodud olema. Ankeedi leiab NULA kodulehelt.

Idee esitamise tähtaeg on 1. aprill.

NULA infoga jooksvalt kursis olemiseks tasub jälgida NULA Facebooki lehte või liituda NULA uudiskirjaga

 

Lisainfot vaata NULA inkubaatori kodulehelt

 

„Making waves“ infoüritus Euroopa Liidu rahatusvõimaluste kohta

Läänemere piirkonnas

 

KÜSK kutsub kõiki huvilisi osalema 9.-10. märtsil toimuvale online infoüritusele „Making waves“, kus jagatakse infot Euroopa Liidu rahatusvõimaluste kohta Läänemere piirkonnas. Kahepäevase ürituse raames antakse osalejatele ülevaade neljast peamisest ELi programmist:

  1. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm;
  2. Horizon;
  3. Erasmus+;
  4. Interreg.

Lisaks tutvustavad Rostocki linn, Läänemere Linnade Liit kui ja Euroopa Integratsioonikeskus oma algatusi ja strateegiaid piiriülese koostöö arendamiseks.

9. märtsil jagatakse üldist ELi rahastusprogrammidega seotud infot programmide sihtrühmade, taotlustähtaegade ja abikõlblike kulude kohta.

10. märtsil antakse üksikasjaline ülevaade rahastamisvõimalustest ja taotlemisprotsessist ning tutvustakse varasemalt rahastust saanud projekte.

„Making waves“ raames on võimalik tutvuda teiste Läänemere piirkonnas tegutsevate organisatsioonidega ja leida koostööpartnereid oma projektide jaoks.

 

Kõigil huvilistel palume end registreerida siin.

 

2022 MEDIA VOORUD, TÄHTAJAD JA WEBINARID

 

Kõik MEDIA taotlusvoorud 2022 on nüüd avatud ja samuti taotluse esitamise keskkond. Lähiajal toimuvad valdkonnale online webinarid.


Taotlusvoorud 2022 ja tähtajad
PS.Voorule klikkides avaneb otselink taotluse keskkonda


Kaasarendus (Co-Development) - 8.09.22

Paketitoetus (European Slate Development) 27.04.22

Mini-paketitoetus (European Mini-slate Development) - 08.09.22

Videomängud ja Immersive sisu arendus 12.04.22

TV ja online 5.04.22 ja 20.09.22

Koolitusprogrammid (Talent &Skills) 4.05.22

Turud ja võrgustikud (Markets&Networking) 28.06.22

MEDIA 360 kraadi 12.04.22

Euroopa Filmilevi (European Film Distribution) - 5.04.22

Uuenduslikud ärimudelid ja võimalused 7.04.22

Euroopa filmifestivalide võrgustikud - 7.04.22

Films on the Move (Varasem valikuline kinolevi) - 15.03.22 ja 5.07.22

Kõigi voorude osas toimuvad valdkonnale avatud webinarid lähi kuudel.

Webinaride ajakava on üleval siin.

 

Lisainfo: https://www.looveuroopa.ee/uudised/uued-voorud-tahtajad-ja-webinarid

 

Põhja- ja Baltimaade mentorluse pilootprogramm ootab avaldusi

 

Kas oled kultuurisektoris tegutsev aktiivne noor? Nüüd on sul võimalus saada endale mentor mõnest Põhja- või Baltimaade riigist. Põhja-ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi raames on loodud mentorluse pilootprogramm, mille abil soovitakse regioonis toetada teadmiste jagamist, õppimist ja kogemuste vahetamist. Selle eesmärk on toetada omavahelist suhtlust, kestlikkust ja piiriüleseid pikaajalisi suhteid kogenud ja noorte kunstnike ning kultuuritöötajate vahel.

Mentorluse programm ootab avaldusi kuni 28. märtsini.

 

Lisainfo: https://www.norden.ee/et/meist/uudised/item/9688-pohja-ja-baltimaade-mentorluse-pilootprogramm-ootab-avaldusi

 
 
 
 
 

Said selle kirja, sest oled Läänemaa MTÜ-de listi liige